HORARIO CONTINUO
Outubro a Xuo: De luns a xoves de 9:00 h. a 19:00 h.
Venres de 9:00 h. a 16:00 h. Xullo, agosto e setembro: De 9:00 h a 14:00 h.
 Asesoría de empresas
SERVIZOS CONTABLES

SOCIEDADES

 • Solicitude de razón social no Rexistro Mercantil Central.
 • Constitución, modificación e disolución.
 • Dilixencia Libros de Altas e Socios.
 • Confección presuposto, facturas emitidas e recibos.
 • Confección e presentación de libros contables.
  • Balances.
  • Libro Diario.
  • Libro Maior.
  • Libro Rexistro facturas recibidas.
  • Libro Rexistro facturas emitidas.
  • Memoria.
 • Confección e depósito de contas anuais.
 • Presentación de libros obrigatorios no Rexistro Mercantil.

COMUNIDADES DE BENS

 • Constitución, modificación e disolución.
 • Confección presuposto, facturas emitidas e recibos.
 • Confección e presentación de libros de:
  • Facturas emitidas.
  • Facturas recibidas.
  • Facturas bens de inversión.
  • Libros de vendas e ingresos.
  • Libros de compras e gastos.
  • Libros de bens de inversión.

PERSOAS FÍSICAS

 • Confección presuposto, facturas emitidas e recibos.
 • Confección e presentación de libros de:
  • Facturas emitidas.
  • Facturas recibidas.
  • Facturas bens de inversión.
  • Libros de vendas e ingresos.
  • Libros de compras e gastos.
  • Libros de bens de inversión.
Portal inmobiliario
Non se rexistrou ningunha nota.
Aviso Legal    |    Contacta connosco    |    Diseo: Megabyte Desarrollo Web