HORARIO CONTINUO
Outubro a Xuo: De luns a xoves de 9:00 h. a 19:00 h.
Venres de 9:00 h. a 16:00 h. Xullo, agosto e setembro: De 9:00 h a 14:00 h.
 Asesoría de empresas

Este departamento, especializado en temas laborais, está composto por persoal con Titulacións de Técnicos Especialistas na rama de Administrativo - Comercial e Diplomados en Relacións Laborais cunha amplia experiencia acumulada ó longo dos anos dedicados á súa profesión, dispostos sempre a xestionar e asesorar ós clientes no ámbito da xurisdicción social, pretendendo así mesmo, mantelos puntualmente informados en cada un dos trámites realizados.

 • Asesoramento previo ó inicio da actividade
 • Altas empresa
  • Inscrición empresa na S.S.
  • Comunicación apertura centro de traballo
  • Dilixencia Libro de Visitas
 • Altas e baixas de traballadores
 • Contratos de traballo
 • Nóminas e liquidación seguros sociais
 • Tramitación de subvencións
  • Autónomos
   • Renda por inicio de actividade
   • Subvención financeira
   • Adquisición condición de socio en sociedades limitadas
  • Sociedades Limitadas Laborais e Cooperativas
   • Axuda pola Incorporación de socios traballadores
   • Axudas para a contratación de directores ou xerentes
   • Subvención financeira de reducción de xuros
   • Subvención directa para a adquisición de inmobilizado material e inmaterial
   • Axudas para a adquisición da condición de socio traballador
 • Tramitación de partes de accidente de traballo
 • Altas de traballadores por conta propia
  • Alta no réxime especial de traballadores autónomos
  • Alta no réxime especial de empregados de fogar
  • Alta no réxime especial agrario
 • Tramitación de prestacións de todo tipo
  • Incapacidade temporal
  • Incapacidade permanente
  • Xubilación
  • Viudedade e orfandade
  • Prestación por fillo a cargo
  • Prestación de desemprego e subsidio de desemprego
  • Pago único prestación desemprego
 • Outros trámites
  • Certificados de retención
  • Certificados de estar ó día coa S.S.
  • Vidas Laborais de traballadores
  • Asistencia a conciliacións ante o SMAC
  • Estudo de custes salariais
  • Todo tipo de certificación relacionada coa S.S.
Portal inmobiliario
Non se rexistrou ningunha nota.
Aviso Legal    |    Contacta connosco    |    Diseo: Megabyte Desarrollo Web